Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 Referat af generalforsamling 2018

afholdt på Østerbycentret, Esbjerg d. 15 marts 2018

1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

Thyge Kristensen blev valgt som dirigent, Poul Slot, Jan Lykkegaard og Hans Henrik Gadeberg blev valgt som stemmetællere.

2.  Beretning v/formand Jens Lygum.

Læs formandens beretning her.

 

Læs Vandplejeberetningen her.

 

Læs opsynsberetningen her.

 

Læs juniorberetningen her.

 

Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget.

3.  Regnskabet v/Arne Harder Mikkelsen.

Se regnskabet her.

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4.  Offentliggørelse af årets fisk 2017.

Præmie fra Esbjerg Fiskernes Indkøb(EFI)

 

 

20170908155009 20170908 133128

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Rene Hansen, Jens Lygum, Brian Jensen og Kim Kragh, alle på valg for 2 år.

Alle blev genvalgt.

6.  Valg af to suppleanter.

Valget er gældende for et år ad gangen, Ole Sand og Jesper Petersen var på valg, begge blev genvalgt.

7.  Valg af revisor

Steen Madsen var på valg og blev genvalgt.

 

7a.  Revisorsuppleant

Stig Mortensen var på valg og modtog genvalg.

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer til SSF's støtteforening.

Henning Jensen var på valg for 2 år og modtog genvalg.

9.  Forslag sendt til formanden iflg. foreningens love, vil blive behandlet på generalforsamlingen.

 

§ 3

 

Enhver person kan blive medlem.

Alle unge kan til og med det år, de fylder 14 år fiske gratis i foreningens vande, når de færdes sammen med enhver over 18 år med et gyldigt fiskehjemmel indenfor 100 meters afstand fra denne person. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, et bestyrelsesmedlem eller på foreningens hjemmeside. Medlemmer under 18 år betragtes som juniorer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsens beslutning.

Der føres en særlig fortegnelse over juniormedlemmer.(Linien foreslås slettet)

Bestyrelsen foreslår følgende ændring:

Enhver person kan blive medlem.

Alle unge kan til og med det år, de fylder 14 år fiske gratis i foreningens vande, når de færdes sammen med enhver over 18 år med et gyldigt fiskehjemmel indenfor 100 meters afstand fra denne person. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, et bestyrelsesmedlem eller på foreningens hjemmeside. Medlemmer under 18 år betragtes som juniorer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsens beslutning.
Medlemmer mellem 18 og 25 år betragtes som ungdomsmedlemmer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsen beslutning.
Medlemmer der er fyldt 26 år og som er studerende, kan mod forevisning af gyldigt studiekort få medlemskab til samme pris som ungdomsmedlemmer.

Forslaget vedtaget med 1 stemme imod.

10.  Ændring af fiskeregler.

 

 

 

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre karantæne i 2 år i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid.

Ændres til:

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser skal medføre karantæne i 2 år i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid.

 

Efter en del debat omkring, at indføre ordet 'skal' i teksten eller blot udelade ordet 'kan', blev hele forslaget forkastet.

 

        Vedtagelse af nye regler for fiskeri i Karlsgårde sø.

 

 

1. Karlsgårde sø er lukket for alle former for fiskeri i april måned.

2. Brug af enhver form for motor er forbudt.

3. Brug af andre former for fiskeredskaber end stang er forbudt.

4. Der må maks. bruges 3 stænger.

5. Der må kun hjemtages 2 Brasen og 2 Aborrer pr. døgn

6. Der må maks. bruges 1,5 kg foder pr. døgn.

7. Ved brug af levende agnfisk, skal disse være fanget i søen. Agnfisk fra andre vandsystemer skal være nedfrosset, dog undtaget agnfisk fanget i saltvand.

8. Gyldig fiskehjemmel skal medbringes(statstegn - fiskekort - medlemskort). For medlemmer af Varde og Grindsted sportsfiskerforeninger skal tillægskort medbringes. For juniorer fra disse foreninger er der dog frit fiskeri ved fremvisning af gyldigt medlemskort. Børn under 15 fisker gratis, sammen med en person med gyldig fiskehjemmel. Ved gruppe arrangementer kontakt Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

 

 

11.  Forslag indsendt af Peter Siedentopp til debat på generalforsamlingen.

Forslaget blev trukket tilbage inden generalforsamlingen.

12.  Eventuelt.

 

Formanden takkede for god ro og orden.

Esben Bøgh orienterede om byggeriet af den nye havn.